TrendaLelke

Itt vagy most:Home \ Női percek \ "Vajjon a főzőkanál csakugyan a nők alárendelt szerepének jelképe-e?"
15
2017 febr.

"Vajjon a főzőkanál csakugyan a nők alárendelt szerepének jelképe-e?"

Fotó: Fortepan/Veszprém Megyei Levéltár/Nemere Péter Fotó: Fortepan/Veszprém Megyei Levéltár/Nemere Péter

 

Mit szimbolizál a főzőkanál? A nők szerepének lealacsonyítása és rabszolga sorsba taszítása vagy azért mégsem annyira megvetendő ez a jelkép? Még érdekesebb, hogyan vélekedett erről egy férfi az 1920-as években.

 

Az asszony és a főzőkanál

Megjelent: Magyar Uriasszonyok Lapja, Budapest, 1927. január 10.

 

“Az én házam az én váram”, – mondja az angol példaszó. – Az én váram, ahol az élet ezernyi viszontagságai között menedéket és ótalmat találok; az én váram, ahol engem senki sem háborgathat, ahol megtalálom a szelid családi örömöket, a nyugalmat, a lélek harmóniáját, a pihenés bársonyos fészkét, a testi kényelmet. Olyan erőditmény az én házam, az én otthonom, amelyről visszapattan a gonosz támadás sürü nyila, ahová nem hatol be a külvilág zsivaja, ahol enyhülést és vigaszt kapok kint szenvedett sebeimre, balzsamot sérelmeimre, jótékony írt panaszaimra. De hogy az én házam, az én otthonom ilyen vár legyen, ahhoz az asszony szorgos keze, tiszta lelke, lelkiismeretes munkája kell. Asszony nélkül nincs otthon, legfölebb födél, ahová behuzódom vagy szállás, ahol olyan idegennek érzem magam, mint a valóságos vendégfogadóban.

Ha tehát az asszony a ház lelke, akkor az asszonyi kéz munkája teremti meg az otthon állandó egyensúlyát. Mióta pedig az ember kell, hogy maga gondoskodjék a testi szükségleteiről, az a nagyon okos munkamegosztás jött létre férfi és nő, férj és feleség között, hogy a férfi keresi és az asszony megsüti a kenyeret. Fejlettebb gazdasági kultura mellett ez a kifejezés mindenesetre képletesen értendő, de azt az ősi berendezkedést, hogy a férfi a kereső és az asszony a háztartást vezető fél, a kulturának még oly rohamos haladása sem fogja felboritani. Sok mai asszony türelmetlenül lázong ez ellen a természetes házirend ellen, mert a női hivatás alábecsülését, a női munka másodrendüségét látja benne. Vajjon igy van-e? Vajjon a főzőkanál csakugyan a nők alárendelt szerepének jelképe-e?

Érdemes e kérdéssel behatóan foglalkozni. A főzőkanalat valamikor a kőkorszakban, a primitiv életmód parancsolta az asszony kezébe, – ez igaz, hiszen a vadászó, halászó férj egész nap kemény küzdelmet kellett, hogy folytasson a zsákmányért, az eleségért és fáradtan, meghajszoltan, elcsigázva tért haza. A fagallyakból összerótt vagy földalatti lakást az otthonmaradt asszony gondozta, ő képszitette el a férj ebédjét, vacsoráját, ő nevelte gyermekeit. Később, mikor a termelési eszközök tökéletesedése a napi élelem megszerzését könnyebbé tette, a férj talán több szabad idővel rendelkezett, de viszont a háztartás egyre komplikáltabbá vált, a gyermekek nevelése is nagyobb gondot követelt. A feleség dolga tehát nem hogy kevesbedett volna, hanem még sokoldalubb lett. Ki merné azt mondani, hogy a mostani, végtelenül megnehezült gazdasági viszonyok közt az asszony munkáját nélkülözheti a férfi, tartozzék bár a jómódu középosztály legfelső rétegéhez? Nézzetek csak szét a háztartásokban: ahol maga a feleség nem tartja kezében a kis gazdaságot, ahol felelőtlen alkalmazottakra bizza az éléskamra szülségleteinek beszerzését, a lakás karbantartását, a gyermekek nevelését, vajjon megtaláljátok-e ptt azt a nemes, benső összhangot, amely nélkül a házasélet és a családi élet üres, rideg kényszer-együttéléssé fonnyad össze? És nézzetek csak körül azokban a háztartásokban, ahol az asszony keze ott van minden kicsiségen, ahol a konyha és a szalon egyformán hirdeti a női munka diadalát. Milyen szivesen tér ilyen otthonba a férj, milyen kellemes ott a levegő, milyen illedelmesek és gondozottak a gyermekek, s milyen tiszta erkölcsiség hatja át az ilyen otthont.

Igenis, szimbólum a főzőkanál. Hiába gunyolódnak az ultramodernek, hogy alantas szerepkört szán az asszonynak az a férfi, aki a gyomrát többre tartja mindennél és konyhai munkára szoritja. A főzőkanál többet jelent ennél. Jelenti a nő állandó jelenlétét, otthonná avatja a lakást, lelket visz az élettelen butorokba, érezteti az asszony feleség-voltát és családanyaságát, szóval, erkölcsi erővel tölti meg a házat. A dolgozó nő mindig rendkivüli megbecsülést élvez a férfi részéről. Csak meg kell hallgatni, hogyan beszélnek a férjek maguk között az asszonyaikról. Az egyik a főztjét dicséri, a másik a háziasságát, a harmadik a gyermeknevelési metódusát, a negyedik a kézimunkában való ügyességét, mert ezek a tulajdonságok elsősorban női erények és a férfi csak másodsorban hódol azoknak az erényeknek, amelyekkel, ugy-ahogy maga is rendelkezik. A szorgalmas, házában rendet tartó asszony tekintélye előtt meghajlik a cselédség. A házát elhanyagoló, gazdasági teendőit lenéző asszony rendszerint ott veszti el a csatát, ahol győzni akart: a családjánál, de elveszti a külvilág előtt is, mert hol számithat megbecsülésre az, aki a házatáját sem becsüli annyira, hogy rendben tartaná.

Távol áll persze tőlünk, hogy a főzőkanál kizárólagosságát hirdessük. Nem ismeri a női lélek struktúráját, az asszonyi idegrendszer finom utjait, aki a háztartási, gazdasági gyermekgondozó és fegyelmező munkán kívül egyéb hivatást nem szán az asszonyoknak. Vannak olyan területei az emberi szellemnek, amelyeken a nők rendkivüli fogékonysággal, találékonysággal és sok-sok képességgel tünnek ki. Az iparmüvészet terén mindenütt vezetnek a nők, akiknek aprólékosan gondos, csipkeszerü munkájával gyakran a legügyesebb férfi sem vetélkedhetik. A zene müvelése, az irodalom termékeinek értékelése és élvezése, az élet szépségeinek megérzése, a nemesebb emberi törekvések megértése a női szellem, a női lélek sugarain keresztül mennyivel intenzivebb, mint a férfiak nagy tömegénél! És semmiféle erőszakos okoskodással sem lehet ellentétet konstruálni a háztartási közelességek hű teljesitése és a magasabb, eszményibb célok kitüzése között. A főzőkanál, mint szimbólum, nem ellensége a könyvnek, a tudásnak, nagyon szépen és békességesen megférnek egymás mellett, sőt ki is egészitik egymást, mert becsülettel végzett munka adja meg azt a nyugalmát és tisztaságát a léleknek, amelyben az élet és a művészet gyönyörüségei mélyebben fogamzanak meg, mint a sivár, tétlen lelkekben. Az élet szép ajándékaiért nem is képes igazán lelkesedni az a nő, aki még az otthonában sem tud rendet, nyugalmat és szépséget teremteni. Ime, ez a tanulság rejlik a főzőkanál nem megvetendő szimbóluma mögött.

 

 

Az idézett cikkek eredetijét a Bozsó Gyűjteményben látható A szépség és a reklám – avagy a női ideál alakulása a 20. század első felében című kiállításon leltük sok más érdekesség mellett, így továbbra is szívesen ajánljuk figyelmetekbe ezt a kis hangulatos, nőcis időutazást!

 

Megosztás = Ez klassz, hasznos írás volt!

Köszönjük, hogy ajánlod barátaidnak a Trendalelke.hu-t! 

Utoljára frissítve: szerda, 15 február 2017 16:59
Értékelés:
(1 szavazat)
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Partnereink

Kapcsolat

  • Trendalelke.hu Blogmagazin
  • +36302434449